[1]
J. Johansson, A.-M. Marekovic, och Åsa Söderqvist Forkby, ”Mellan empowerment och disempowerment: - koordinerande arbete för nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden inom lokal aktiveringspolitik”, SVT, vol. 30, nr 2, s. 583–603, okt. 2023.