[1]
Åsa Borgström, ”Unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning : - erfarenheter av självpresentationer på internet ”, SVT, vol. 29, nr 1, s. 91–110, juli 2022.