[1]
Y. . Spånberger Weitz och M. Hagström, ”Barn och ungas uppfattningar om socialtjänsten : – erfarenheter från en riktad undervisningsinsats”, SVT, vol. 29, nr 1, s. 71–90, juli 2022.