[1]
E. Leo Sandberg och A. Panican, ”Ekonomisk hjälp från Svenska kyrkan : – den instrumentella paradoxen och den fattiges utmattning ”, SVT, vol. 29, nr 1, s. 27–46, juli 2022.