[1]
K. Hansson, ”Nya böcker”, SVT, vol. 28, nr 4, s. 517–521, juni 2022.