[1]
K. Hansson, ”Att hålla ihop det sociala arbetet: Hur covid-19-pandemin påverkade tre olika civilsamhällesorganisationer”, SVT, vol. 28, nr 4, s. 499–516, juni 2022.