[1]
S. Lundberg, ”Rekrytera och behålla personal i den kommunala äldreomsorgen under covid-19”, SVT, vol. 28, nr 4, s. 477–497, juni 2022.