[1]
E. Holmström och K. . Andersson, ”Erfarenheter av krishantering i biståndshandläggningsmöten med äldre personer under covid-19 pandemin: En kvalitativ intervjustudie”, SVT, vol. 28, nr 4, s. 455–475, juni 2022.