[1]
Åsa Alftberg, ”’Tidigare sa vi: Vad behöver ni hjälp med? Nu är det mer: Hur mår ni?’: Anhörigkonsulenters upplevelser av stöd till anhöriga under covid-19-pandemin”, SVT, vol. 28, nr 4, s. 439–453, juni 2022.