[1]
C. Björngren Cuadra och S. Cuadra, ”Kommunalt socialt arbete under covid-19-pandemin: Osäkerhet, reglering och kontroll av rummet”, SVT, vol. 28, nr 4, s. 417–438, juni 2022.