[1]
M. Tideman och J. . Aspling, ”Covid-19-pandemins påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige: Anhörigas och personals erfarenheter efter sex månader”, SVT, vol. 28, nr 4, s. 393–415, juni 2022.