[1]
M. Brännvall och V. Ekström, ”Att arbeta i ’möjlighetsfönstret’: - polis och socialtjänst i samverkan vid akuta ärenden av våld i familjer med barn”, SVT, vol. 30, nr 1, s. 435–455, maj 2023.