[1]
P. Karlsson, L. . Oscarsson, O. . Segnestam Larsson, och F. Wollter, ”Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten”, SVT, vol. 28, nr 2, juli 2022.