[1]
J. Lunneblad, ”Mellan kontroll och ansvarsgörande: En studie av personal inom polis, socialtjänst och skolas förståelse av ungas riskbeteende”, SVT, vol. 28, nr 2, juli 2022.