[1]
R. Ulmestig och A. . Panican, ”Samverkan med konkurrerande kunskapsanspråk inom lokal aktiveringspolitik”, SVT, vol. 28, nr 2, juli 2022.