[1]
S. Enell och M. Allgurin, ”Villkorad normalitet: – berättelser om det (o)normala under och efter placering på särskilt ungdomshem”, SVT, vol. 30, nr 3, s. 701–718, jan. 2024.