[1]
J. Hjelte, E. Höög, och A. Nordström, ”Kunskap och expertis i små glesbygdskommuners socialtjänst: – synen på utmaningar och lösningar”, SVT, vol. 30, nr 1, s. 457–476, maj 2023.