[1]
M. Blom Nilsson, ”Har problemen blivit värre? – en analys av hur problem med och hjälpbehov för psykisk hälsa, alkohol-och narkotikaanvändning förändrats över tid för socialtjänstens klienter”, SVT, vol. 30, nr 1, s. 477–498, maj 2023.