[1]
S. Johansson och A. . Liljegren, ”Socialtjänsten som granskningsobjekt: Politikers och tjänstemäns användning av Öppna jämförelser”, SVT, vol. 28, nr 1, s. 3–28, sep. 2021.