[1]
A. . Börjesson och U.-C. Hedin, ”Nya böcker”, SVT, vol. 28, nr 1, s. 119–127, sep. 2021.