[1]
Åsa . Backlund, K. Thorén, och T. . Lundström, ”Socialtjänstens respons på ’flyktingkrisen’: Mottagandet av ensamkommande barn”, SVT, vol. 28, nr 1, s. 75–94, sep. 2021.