[1]
G. . Scaramuzzino och R. Scaramuzzino, ”Hat, hot och kränkningar mot ledare: Politisk, rumslig och personlig kontroll av civilsamhället”, SVT, vol. 28, nr 1, s. 51–73, sep. 2021.