[1]
J. Amcoff, ”Socialbidragstagares flytt mellan storstad och avfolkningsbygd: Social dumpning eller problemanhoppning i förorten?”, SVT, vol. 28, nr 1, s. 29–50, sep. 2021.