[1]
S. Helmersson, M. Vallström, och M. Vallström, ”De ensamkommandes ensamhet : – Unga migranters röster om exkludering och förutsättningar för integration i två norrländska landsbygdskommuner”, SVT, vol. 30, nr 3, s. 681–699, jan. 2024.