[1]
T. Mattsson, ”Möjligheter och svårigheter för kritisk forskning i socialt arbete”, SVT, vol. 27, nr 3-4, s. 329–341, apr. 2021.