[1]
M. Lauri och J. . H. Jönsson, ”Rustad för morgondagen? Kritiska och radikala perspektiv i den svenska socionomutbildningens styrdokument”, SVT, vol. 27, nr 3-4, s. 269–290, apr. 2021.