[1]
P. Mulinari, N. Tahvilzadeh, och L. Kings, ”Dekolonialt socialt arbete: om relationen mellan gräsrotsrörelser och kritiskt socialt arbete i den urbana periferin”, SVT, vol. 27, nr 3-4, apr. 2021.