[1]
C. Björngren Cuadra och P. Ouis, ”Grönt och hållbart socialt arbete - Miljörättvisa, social rättvisa och ekosociala interventioner”, SVT, vol. 27, nr 3-4, s. 207–226, apr. 2021.