[1]
D. Pålsson och S. Wiklund, ”Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd: I vilken utsträckning kan generositet respektive restriktivitet ses som ett uttryck för skilda strategier?”, SVT, vol. 29, nr 1, okt. 2022.