[1]
A. . Siverskog och H. . Jönson, ”Vart är äldreomsorgen på väg? Argument för och emot förenklad biståndshandläggning”, SVT, vol. 27, nr 1, s. 91–110, dec. 2020.