[1]
K. . Osvaldsson Cromdal och M. Dahlstedt, ”Norrköpingsredaktionen välkomnar till ett nytt år med Socialvetenskaplig tidskrift”, SVT, vol. 27, nr 1, s. 1–3, dec. 2020.