[1]
T. Harnett, ”Utifrån ålder eller behov? – Ålder som organiserande princip för stödinsatser till äldre”, SVT, vol. 26, nr 3-4, s. 303–322, jan. 2020.