[1]
T. Lundström och M. Sallnäs, ”Barnskyddets innersta kärna: – om tvångsplaceringar som motiveras av barns hemförhållanden”, SVT, vol. 26, nr 3-4, s. 283–302, jan. 2020.