[1]
H. Stranz, Åke Bergmark, och T. Lundström, ”På olika villkor? – extern samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg”, SVT, vol. 26, nr 2, s. 131–152, jan. 2020.