[1]
P. G. Edebalk, ”Möllermodellen. Svensk socialförsäkring 1944-51”, SVT, vol. 1, nr 1, dec. 2015.