[1]
P. G. Edebalk, ”Fattigvårdsfolket och pensionsstriden 1912/13”, SVT, vol. 2, nr 3, jan. 2016.