[1]
D. Gaunt, ”Ivar Lo, de radikala pensionärerna och striden mot ålderdomshemmen 1949”, SVT, vol. 2, nr 4, jan. 2016.