[1]
R. Lindqvist och L. O. Bygren, ”Arbetsrehabilitering av arbetslösa långtidssjuka kvinnor Informellt socialt stöd vid myndighetskontakter”, SVT, vol. 4, nr 2, jan. 2016.