[1]
Åke Bergmark och T. Lundström, ”Metoder i socialt arbete Om insatser och arbetssätt i socialtjänstens individ- och familjeomsorg”, SVT, vol. 5, nr 4, feb. 2016.