[1]
T. Lundström, ”Barnomhändertaganden – en analys av kommunala variationer”, SVT, vol. 6, nr 3, feb. 2016.