[1]
G. Svedberg, ”Sjuksköterskors berättelser om rädsla inom psykiatrisk vård före moderna psykofarmaka”, SVT, vol. 8, nr 1-2, feb. 2016.