[1]
R. Minas, ”Att skilja »agnar från vetet« – telefonmottagningarnas organisation och selektion av socialbidragsförfrågningar”, SVT, vol. 8, nr 3, mar. 2016.