[1]
T. Lundström och M. Sallnäs, ”Klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården”, SVT, vol. 10, nr 2-3, mar. 2016.