[1]
P. G. Edebalk, ”Bismarck och de första socialförsäkringarna”, SVT, vol. 10, nr 4, mar. 2016.