[1]
Åke Bergmark och T. Lundström, ”Det sociala arbetets viktigaste resurs? Om omfattningen av personal inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg”., SVT, vol. 11, nr 2, mar. 2016.