[1]
U. Melin Emilsson, ”Gruppboende för dementa - en omsorgsform eller ett begrepp i försvinnande?”, SVT, vol. 11, nr 3-4, mar. 2016.