[1]
T. Hjort, ”Forskning om konsumtionsvillkor för hushåll med knapp ekonomi – ett svagt utvecklat fält”, SVT, vol. 12, nr 1, mar. 2016.