[1]
S. Wiklund, ”Social barnavård i nya former. Om marknadsorientering inom barnavårdsarbetet”, SVT, vol. 12, nr 2-3, mar. 2016.