[1]
Åke Bergmark och T. Lundström, ”En sak i taget? Om specialisering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg”, SVT, vol. 12, nr 2-3, mar. 2016.