[1]
F. Bragesjö och M. Hallberg, ”Vetenskaplig kunskap som problem för beslutsfattare och praktiker? Exemplet mässlingsvaccination”., SVT, vol. 13, nr 3, mar. 2016.